• Type:
  • Genre:
  • Duration:
  • Average Rating:

Meistä

Kutsumme itseämme Next Billion -tiimiksi. Nimi tulee siitä, että pitkän linjan tavoitteenamme on olla mahdollistamassa ns. seuraavan miljardin ihmisen tavoittaminen nykyaikaisen ja uuden teknologian keinoin. Seuraava miljardi tarkoittaa ihmisiä, jotka tavoitetaan internetin, pääasiassa matkapuhelimien ja tietokoneen kautta. Tämä on mahdollista laajemman kansainvälisen yhteistyön kautta. Tämän sivuston nimi on janoinenlammas.fi, koska lammas kuvaa kristinuskossa usein ihmistä, joka tarvitsee Jumalan huolenpitoa. Janoinen viittaa siihen, että pyrimme tavoittamaan ihmisiä, jotka kaipaavat ja etsivät Jumalaa. Palvelun sisältö on osin meidän eli Next Billionin itse tuottamaa ja osin yhteistyökumppanien tuottamaa materiaalia. Kaikki palvelun sisältö on katsojille ilmaista. Teologisesti olemme sitoutuneet Raamattuun Jumalan inspiroimana sanana sekä apostoliseen uskontunnustukseen. Yhteistyöstä kiinnostuneita tahoja pyydämme ottamaan yhteyttä meihin palautelomakkeen kautta.

Next Billion –tiimi

Juri Veikkola, pappi, teologi ja pitkänlinjan lähetystyöntekijä. Hän on työskennellyt Suomen Lähetysseurassa, Suomen ev.lut. Kansanlähetyksessä ja Lähetysyhdistys Kylväjässä. Ulkomailla vietettyjen vuosien aikana Juri on omakohtaisesti kokenut kuinka tärkeää on saada raamattuopetusta tilanteissa, joissa ei ole syystä tai toisesta aktiivista seurakuntayhteyttä. Hän aloitti nettiraamatusopetuksien tekemisen yhteistyössä teologian tohtorin, rovasti Eero Junkkaalan kanssa tuottamalla E-raamattuopetus-sarjaa. Sarja on nykyisin osa janoinenlammas.fi-sivustoa.

Lauri Nurminen, teologi. Kristillisen median parissa tämän vuosituhannen ajan työskennelleen mediavaikuttajan sydämellä on ollut vuosikausia seurakunnista vieraantuneiden ihmisten tavoittaminen ja kristinuskon sanottaminen pelkistetysti ja yksinkertaisesti. Hengellisellä kentällä hän on työskennellyt Karas-Sana Oyssä ja pitkään Radio Deissä. Hän on myös ollut useissa laajapohjaisisssa kristillisissä toiminnoissa mukana, kuten Kristityt Yhdessä ry, GLS-konferenssi, Suomen Evankelinen Allianssi, toivonpuheita.fi ja Kristillinen Medialiitto.

Scroll to top